Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Άρθρο από τους
Κυριάκο Πατατούκα – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή- Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου
Νικόλαο Λαζ. Παπάκη – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή – Master of Accountancy & Business Finance University of Dundee Scotland

 

Στις δυτικές οικονομίες, οι επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν έναν σημαντικό ρόλο να παίξουν, παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς επίσης και ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα που διεξήχθει τον Δεκέμβριο του 2017 από τον ΣΕΒ και την EY, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 87% της απασχόλησης και το 19,3% του ΑΕΠ.

 

Συνεπώς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πράγματι την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πτωχεύουν κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας τους. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πτώχευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργεί κατασπατάληση πόρων σε ατομικό και εθνικό επίπεδο. Όμως, και οι λεγόμενες μεγάλες επιχειρήσεις πτωχεύουν και πολλές φορές με καταστροφικές συνέπειες για τους μετόχους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους.

 

Ποιες είναι οι αιτίες που ξεχωρίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις των εταιρικών πτωχεύσεων; 

Ποια είναι τα στάδια μέχρι την πτώχευση και ποια συμπτώματα που προϊδεάζουν την έλευσή της;