Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις του 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν4549/2018 και ισχύει, ρυθμίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών προς πιστωτές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων που, με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη, έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η διαδικασία έχει ψηφιοποιηθεί, καθότι η υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, η οποία διακρίνεται από διαφάνεια ως προς την οικονομική του κατάσταση, όπως και η επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.